Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_Fargpennor

Annonsmaterial

All information och nedladdningsbara filer tillhörande ”Annonsmaterial” uppdateras f n av Grafiska Företagen (arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen). Ny uppdaterad information för att producera annonser läggs ut när det är klart och den gamla ersätts underhand.

ANNONSMATERIAL. Arbetar du med annonser och annonsering? Här hittar du verktygen som kan underlätta ditt arbete, både för produktion och bokning av annonser.

Välj rätt färger för tryck genom Färgguiden & Färgbiblioteket, eller se vad du behöver tänka på när du bokar din annons under Att boka annonser.

Här hittar du också TU:s normer för annonsering.