Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Fargpennor

Annonsmaterial

All information och nedladdningsbara filer tillhörande ”Annonsmaterial” uppdateras av Grafiska Företagen (arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen).

Pressmeddelande från Grafiska Företagen om uppdateringar av de dokument som används för dagstidningsproduktion finns att läsa här.

ANNONSMATERIAL. Arbetar du med annonser och annonsering? Här hittar du verktygen som kan underlätta ditt arbete, både för produktion och bokning av annonser.

Välj rätt färger för tryck genom Färgguiden & Färgbiblioteket, eller se vad du behöver tänka på när du bokar din annons under Att boka annonser.

Här hittar du också TU:s normer för annonsering.