Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

Textannonser

Textannonser med begärd placering avgör tillsammans med det redaktionella materialet hur stor tidningen kommer att bli. Textannonserna avgör också hur tidningen ska disponeras.

Antal sidor

Hur många sidor en tidning kommer att bestå av fastställs direkt efter annonsbokningsstoppet. Då ser man över önskade placeringar och mängden redaktionell text.

Dagstidningar har en fastställd procentuell fördelning mellan redaktionellt material och annonsmaterial att förhålla sig till.

Två dagar innan utgivning

Formatet, det vill säga antal sidor, bestäms två dagar innan utgivning och är ett underlag för redaktionens planering.

Om annonser levereras i fel storlek, eller levereras sent, skapar det därmed problem för den redaktionella planeringen.

Läs mer om annonsprocessen på dagstidningar i pdf:en nedan.

Annonsprocessen på dagstidningar

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace