Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_verktyg

Att producera annonser

ATT PRODUCERA ANNONSER. Flera verktyg har tagits fram för att underlätta produktionen av annonser och kvalitetssäkra dem. Här hittar du information om att välja säkra färger för dagspress, anpassa foton för dagspresstryck samt skapa, kontrollera och leverera annonser.

Informationen och de nedladdningsbara filerna kommer från Grafiska Företagen (arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen).