Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Download

Leverera

Många dagstidningar får in flera hundra annonser varje dag. Dessa annonser hanteras så långt som möjligt automatiskt. Det finns därför en del du behöver tänka på när du levererar din annons.

Namnsättning

Att namnge annonsfilen på ett så bra sätt som möjligt är viktigt. Den standard som finns är ”annonsör_införandedatum.filtyp”, använd gärna den. Använder du AddMan ändras filnamnet till denna standard när du sparar en annons med fälten Annonsör och Införandedatum ifyllda.

Leverans till en tidning sker oftast via HTTP, FTP. Om du ska nå ett större antal tidningar finns bl a Mediekompaniet.

Följesedel

Om du inte använder AddMan finns ett alternativt sätt att fylla i följesedelinformation i Acrobat 6 Professional.

Gå in i Arkiv-menyn och välj Dokumentformat. Klicka sedan på fliken Beskrivning. Fyll sedan i fälten enligt följande:

  • Titel = Annonsör
  • Författare = Sändare, kontakt och e-mejl
  • Ämne = 1:a införingsdag
  • Nyckelord = Sändarens telefon

Preview - skärmbild

Normalt visas inte PostScript på skärm. Man använder i stället en previewbild (skärmbild). Dessa bilder skapas från EPS-bilden och visar en avbild av denna. För Windows måste denna förhandsvisningsbild vara i TIFF-format medan Macintosh använder både PICT- och TIFFformat.

Tänk på att denna previewbild inte kan användas som en försäkran om att en EPS-fil är korrekt vid utskrift.

PostScript drivrutin

För att kunna skriva ut på en PostScript-skrivare krävs en drivrutin som hanterar PostScript. Med en sådan drivrutin kan du också skapa en PS-fil genom att välja att skriva ut till fil i stället för till skrivare. Detta innebär att har man bara en drivrutin som hanterar PostScript kan man från i stort sett alla program skapa en PostScript-fil. Exakta inställningar för detta skiljer sig beroende på drivrutin men tänk på att en drivrutin för en svartvit skrivare också skapar svartvita filer.

Ansvar

Annonsleverantören ansvarar för:

  • att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med materialkraven.
  • att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt på rimlig tid.
  • att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.

Tidningen ansvarar för:

  • det digitala flödet ut mot tryck
  • att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad.
  • att CTP är linjäriserad och att plåtarna är korrekt exponerade och framkallade.

Tidningen ansvarar även för att tryckningen sker enligt gällande normer för svensk dagspress med korrekt register, punktförstoring, gråbalans och densitetsvärden för tryckfärgerna.

Se även:

Att leverera annonsmaterial.pdf

 

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace