Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

Förbättrat tidningspapper / Bilagepapper 

Det finns ett behov av att kunna leverera reklam och bilagor med en högre kvalitetsupplevelse. Den upplevda kvalitetskänslan och läsvärdet kan förstärkas genom bättre bildåtergivning av färgbilder, styvare papper, mindre set-off och genomtryck. Detta är grunden för att använda förbättrat tidningspapper som speciellt utmärks av högre ljushet och ytvikt, samt i vissa fall även av en slätare yta.

Det har dock visat sig att tryckning av bilagor på förbättrat tidningspapper ibland har förorsakat problem och reklamationer med avseende på färgåtergivning och smetning sida mot sida. För att belysa dessa problem bildades en användargrupp för bilagetryckning med fokus på optimalt och problem-fritt utnyttjande av förbättrat tidningspapper. Arbetet inom användargruppen utfördes inom tre arbetsgrupper som var för sig fokuserade på områdena prepress, tryckeri och packsal. Arbetet har haft som syfte att utveckla riktlinjer och åtgärder för att reducera set-off hos tryckerierna vid tryck på förbättrat tidningspapper, samt att ge rekommendationer för inställning av färgmängd, färg-fukt balans och parametrar i packsalen.

Tidningsutgivarna gav 2006 ut ”Handbok i tidningsproduktion” för tryck på standard tidningspapper, vilken bland annat innehåller riktvärden och rekommendationer för betraktningsljus, densitet, gråbalans och punktförstoring enligt ISO 12647-3. ”Handbok i tidningsproduktion med förbättrat tidningspapper” skall ses som ett komplement till den tidigare handboken och beskriver vad som bör modifieras för att skapa förutsättningar för att utnyttja förbättrat tidningspapper optimalt.

pdfSvensk version av handboken.

pdfEngelsk version av handboken.

De åtgärder som föreslås i denna handbok är baserade på det arbete som har utförts inom användargruppen. Sammanlagt är det elva provtryckningar med ingående analyser av tryck- resultatet som har utförts vid tre tryckerier för att med utgångspunkt från dessa resultat skapa riktlinjer samt utveckla en ICC-profil för förbättrat tidningspapper.

Länk till information på Engelska - Link to more information in English.

ICC profil : ImpNews_Coldset.icc.zip

Definition av förbättrat tidningspapper

Förbättrat tidningspapper har en ISO ljushet > 68 och ytvikt > 48,8 g/m². Papperets sammansättning är ej specificerad och den högre ljusheten kan uppnås på olika sätt t ex genom blekning eller fyllmedelstillsats i olika proportioner. Förbättrat tidningspapper är ej lika standardiserat som standard tidningspapper.

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace