Dagspress.se är en tjänst från TU (Tidningsutgivarna), mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

Normer för annonsering

TU och Sveriges Tidskrifter har tillsammans fastställt normer för annonsering. Normerna ska reglera förhållandet mellan tidning och annonsör i de fall ingen annan överenskommelse finns.

Nya Normer för annonsering den 1 januari 2010 -tryckta och elektroniska tjänster

Den 1 januari 2010 utkommer en ny utgåva av Normer för annonsering. De nya normerna är en sammanslagning av de bägge dokumenten Normer för annonsering och Normer för annonsering i elektroniska tjänster och produkter.

Normerna omfattar tidning/tidskrift och annonsör eller beställare vid köp, försäljning och förmedling av annonser.

   Nya Normer_för annonsering 2010

Rekommendationer angående reklamidentifiering

Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) och Sveriges Tidskrifter i har antagit Rekommendationer angående reklamidentifiering i september 1998. Se bifogad pdf.

Rekommendationer angående reklamidentifiering

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace