Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Dagstidningsförteckning 2015

Presstödsnämnden rapport med fakta om spridning och annonspriser. Länk till senaste rapporten här.

Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik!

Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa.

Ny rapport: Svenskarna och internet 2014

Svenskarna och internet är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

Dagstidningsförteckning 2014

Presstödsnämnden publicerar varje år en dagstidningsförteckning som visar ortspressens spridning och annonspris per län och kommun.