Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Ny handbok för dagspressannonsering

Sveriges dagspress, med sina olika kanaler, är fortfarande en av världens starkaste. Sveriges Annonsörer har genom sin kommitté för dagspressannonsering - där TU sitter med - nu uppdaterat sin handbok för dagspressannonsörer.

Dagstidningsförteckning 2015

Presstödsnämnden rapport med fakta om spridning och annonspriser. Länk till senaste rapporten här.

Dagspressen Ekonomi 2014

2014 innebar en återhämtning för dagspressen men resultatnivåerna är under snittet för tidningsbranschens ekonomiska utfall under den period (1976–2014) som mätserien omfattar. Detta visar Presstödsnämnden senaste rapport i serien.

På annonsmarknaden fortsätter intäkterna i den tryckta pressen att falla men den digitala annonseringen ökar kraftigt.

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2015

Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publiceras varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas.

Medieutveckling 2015 beskriver, liksom tidigare år, den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering.

pdfMedieutveckling 2015