Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Medieekonomi 2016

Rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Bygger huvudsakligen på analyser av medieföretagens bokslut för 2015 års verksamhetsår. Uppgifterna i rapporten kommer från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM), TU (Tidningsutgivarna), TS Mediefakta (TS), Nordicom-Sveriges Mediebarometer samt från MMS och TNS Sifo. Rapporten ersätter de tidigare rapporterna Dagspressens ekonomi och delvis Medieutveckling.

Läs mer här och hämta rapportens olika delar.

pdfSammandrag.

 

Ny handbok för dagspressannonsering

Sveriges dagspress, med sina olika kanaler, är fortfarande en av världens starkaste. Sveriges Annonsörer har genom sin kommitté för dagspressannonsering - där TU sitter med - nu uppdaterat sin handbok för dagspressannonsörer.

Dagstidningsförteckning - Myndigheten för press, radio och tv

Rapport med uppgifter om dagstidningars spridning och annonspriser. Länk till senaste rapporten här.

Dagspressen Ekonomi 2014

2014 innebar en återhämtning för dagspressen men resultatnivåerna är under snittet för tidningsbranschens ekonomiska utfall under den period (1976–2014) som mätserien omfattar. Detta visar Presstödsnämnden senaste rapport i serien.

På annonsmarknaden fortsätter intäkterna i den tryckta pressen att falla men den digitala annonseringen ökar kraftigt.