Dagspress.se är en tjänst från TU (Tidningsutgivarna), mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik!

Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa.

Läs mer...

Ny rapport: Svenskarna och internet 2014

Svenskarna och internet är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

Läs mer...

Dagstidningsförteckning 2014

Presstödsnämnden publicerar varje år en dagstidningsförteckning som visar ortspressens spridning och annonspris per län och kommun.

Läs mer...

Dagspressen Ekonomi 2013

Den nedgång i den svenska dagspressens vinstnivåer som pågått sedan 2011 förstärktes under 2013. Försämringen berodde huvudsakligen på fortsatt minskande annonsintäkter för tidningsföretagen. För branschen som helhet sjönk de samlade intäkterna med omkring fem procent, eller omkring 900 miljoner kr.

Läs mer...