510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2014

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport Medieutveckling 2014 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på mediekonsumtion, branschstruktur och reglering.

Läs mer...

Nordicom: Mediebarometern 2013

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2013.

Läs mer...

Dagstidningsförteckning 2013

Enligt Presstödsnämndens instruktion ska myndigheten tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827). Inom ramen för detta uppdrag publicerar Presstödsnämnden publikationen varje år Dagstidningsförteckning.

Läs mer...

Dagspressen Ekonomi 2012

Den nedgång i den svenska dagspressens vinstnivåer som inleddes under 2011 fortsatte under 2012. Försämringen berodde huvudsakligen på minskade intäkter. För branschen som helhet sjönk intäkterna med omkring fem procent, eller en knapp miljard.

Läs mer...

MEDIESÖK

Sök själv vad dagstidningarna skriver på sina sajter om ...