Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

Newspaper in a Changing Media World - ny publikation från Dagspresskollegiet

I 30 år har Dagspresskollegiet bedrivit forskning kring dagstidningar och dess läsare. Läs om deras forskning i den engelska publikationen Newspaper in a Changing Media World.

Fokus ligger framförallt på forskningsresultaten, men den engelska publikationen tar även upp bakgrunden till Dagspresskollegiets start och deras centrala forskningsfrågor, utgångspunkt och arbetssätt.

Inledningsvis sätts den svenska dagspressen i sitt sammanhang genom en kortare presentation av dagstidningsmarknadens struktur, utveckling och mediekontext.

Därefter presenteras kollegiets 30-åriga forskning genom en introduktion och analys av de olika läs- och attitydstudierna.

Publikationen innehåller också kontaktuppgifter till samtliga personer som i sin forskning är knutna till kollegiet.

Newspaper-in-a-changing-med


 Ladda ner en pdf här - Newspapers in a changing Media World 2.20 Mb

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace