Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

Nordicom: Den svenska mediemarknaden 2011

En ny rapport från Nordicom vid Göteborgs universitet visar att ägarkoncentrationen på dagstidningsmarknaden har förstärkts. Framför allt beror det på att Stampen, Norrköpings TIdningar Media, Mittmedia och Gota Media har förvärvat en rad landsortstidningar.

Stampengruppen har på några år mer än fördubblat sin andel av dagspressupplagan från sju till sexton procent och är nu den tredje största aktören på den svenska mediemarknaden.

Bonniers är fortfarande den största dagspressägaren men har efter försäljning av några tidningar minskat sin andel av upplagan med ett par procentenheter till 24 procent. Schibsted med Aftonbladet och Svenska Dagbladet är den tredje största aktören på dagspressmarknaden. En annan stor medieaktör är staten i egenskap av ägare till Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Teracom och Tidningstjänst.

Nordicoms nya rapport om den svenska mediemarknaden 2011 finns att pdfhämta här.

Länk till Nordicom här.

svmediemarkn2011

 

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace