Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

IRM: Framgångar för lokal-TV

De regionala reklammarknaderna i Sverige visar att tillväxten under 2011 var god i alla regioner förutom i Norrland. Totalt sett ökade de regionala reklammarknaderna med 3,2 procent under 2011 och investeringarna uppgick till nära 15 miljarder kronor, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande.

Utvecklingen för den regionala reklammarknaden var något svagare än den totala svenska reklammarknaden under 2011. Tillväxten för den regionala marknaden uppgick till 3,2 procent att jämföra med 4,3 procent för den totala reklammarknaden. I Mälardalen, som växte starkast, ökade investeringarna i den regionala reklammarknaden med drygt 4 procent. Norra Sverige backade något med minus 0,4 procent medan övriga marknader alla ökade mer än 3 procent jämfört med 2010.

Dagspressen fortsätter att dominera den regionala reklamen men andelen har minskat något under de senaste åren. Total sett utgjorde dagspressen 48 procent av de regionala medieinvesteringarna under 2011. Starkast tillväxt under perioden uppvisade lokal-TV som ökade med drygt 22 procent jämfört med 2010. Även Internetreklamen ökade starkt under 2011 och utgör numera drygt 15 procent av de totala reklamintäkterna på de regionala marknaderna och är därmed den näst största kategorin.

Länk till pressmeddelandet här.

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace