Dagspress.se är en tjänst från TU (Tidningsutgivarna), mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

 

510-200_globe

TU:s annonsstatistik - ett gediget underlag

TU sammanställer bl a Annonsbarometern och Internetbarometern.

Du kan fritt ta del av TU:s Internetbarometer och Platsannonsindex. För att få tillgång till hela Annonsbarometern behöver du tillhöra ett företag som är medlem i TU. Läs mer om TU och medlemskapet under Om oss och om Annonsbarometern här.

Så här går det till

Varje kvartal rapporterar ca 100 dagstidningar volym och annonsintäkter till TU, vilket inbegriper nästan all svensk betald dagspress. På månadsbasis skickas annonsstatistik från cirka 80 tidningar.

TU återrapporterar sedan detta aggregerat till IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Även för internet finns en löpande leverans av statistik som motsvarar ett 60-tal dagstidningssajter, vilket i princip motsvarar de aktiva sajter som finns med möjlig annonsförsäljning.