Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

IRM: Svensk Internetreklam växer starkast i Norden

På den svenska reklammarknaden har Internetreklamen dominerat tillväxten, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande. Den svenska Internetreklamen växer starkast i hela Norden, tätt följd av den danska Internetreklamen. Den norska och finska Internetreklamen hade en något försiktigare utveckling.

IRM: Framgångar för lokal-TV

De regionala reklammarknaderna i Sverige visar att tillväxten under 2011 var god i alla regioner förutom i Norrland. Totalt sett ökade de regionala reklammarknaderna med 3,2 procent under 2011 och investeringarna uppgick till nära 15 miljarder kronor, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande.