510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

IRM: Marknadskommunikationen ökade med 3,3 miljarder 2011

Under förra året investerades det drygt 66 miljarder kronor i marknadskommunikation i Sverige. Detta innebar en ökning med drygt 3,3 miljarder kronor jämfört med 2010, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande.

Läs mer...

IRM: Reklammarknaden växte hela 2011

Reklammarknaden som nu har börjat visa tecken på långsammare tillväxt och avmattning, fortsatte trots detta att växa även under det sista kvartalet i 2011, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande. Totalt köptes det reklam för drygt 9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2010. Detta innebär att helåret 2011 slutade på 4,2 procents tillväxt.

Läs mer...

MEDIESÖK

Sök själv vad dagstidningarna skriver på sina sajter om ...