510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

TU Internetbarometer – Q3 2011

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade under tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Ökningen gäller för såväl storstadssajter som landsortssajter och uppgick sammantaget till drygt en procent, skriver Tidningsutgivarna i ett pressmeddelande.

Läs mer...

IRM: Reklammarknaden fortsätter växa, men trycket dämpas

Reklammarknaden har nu sedan början av 2010 visat tillväxt i sju kvartal i streck, skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik i sitt pressmeddelande som berör kvartal 3. Under sommaren i år kunde man dock skönja en dämpning av tillväxten. Totalt köptes det reklam för närmare 7 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Läs mer...

MEDIESÖK

Sök själv vad dagstidningarna skriver på sina sajter om ...