Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

IRM: Sverige på sjunde plats bland världens reklamtätaste länder

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) visar i en nyutgiven rapport, över 82 av världens reklammarknader, att Sverige hamnar på sjunde plats bland de mest reklamtätaste länderna, vilket betyder en viss klättring på listan över världens reklammarknader.

TU Internetbarometer – Q3 2011

Morgontidningarnas annonsintäkter på nätet ökade under tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Ökningen gäller för såväl storstadssajter som landsortssajter och uppgick sammantaget till drygt en procent, skriver Tidningsutgivarna i ett pressmeddelande.