Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

IRM: Dagspressen dominerar den regionala reklammarknaden

Rapporten "Regionala reklammarknader 2012" visar att reklaminvesteringarna minskade i samtliga regioner under 2012, skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) i ett pressmeddelande. De regionala reklammarknaderna tappade totalt 6,3 procent under 2012 relativt föregående år och investeringarna uppgick till 14 miljarder kronor.

Dagpressens nätintäkter en miljard

TU:s Internetbarometer visar att dagspressens annonsintäkter på nätet uppgick till över en miljard under 2012. Morgontidningarnas annonsintäkter uppgick till 500 Mkr. Både landsortpress och storstadpress ökade.