Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

Nya upplagesiffror helår 2012

Tidningsstatistik (TS) presenterar idag de nya upplagesiffrorna.

IRM: Regimskifte på annonsmarknaden

Under 2012 har Internet gått om dagspressen och är nu Sveriges största reklammedium med en marknadsandel om 24 procent skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) i ett pressmeddelande. 2012 minskade reklaminvesteringarna med 2,1 procent och uppgick till 31,9 miljarder kronor.