Dagspress.se är en tjänst från TU (Tidningsutgivarna), mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

Nya upplagesiffror helår 2012

Tidningsstatistik (TS) presenterar idag de nya upplagesiffrorna.

Läs mer...

IRM: Regimskifte på annonsmarknaden

Under 2012 har Internet gått om dagspressen och är nu Sveriges största reklammedium med en marknadsandel om 24 procent skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) i ett pressmeddelande. 2012 minskade reklaminvesteringarna med 2,1 procent och uppgick till 31,9 miljarder kronor.

Läs mer...