510-200_mattband

Statistik 

STATISTIK. TU erbjuder ett gediget underlag för statistik om dagspress. Allt från statistik om annons- och internetmarknaden, till vår årliga folder Svenska Mediehus, som innehåller en mängd matnyttig fakta om marknad och medier.

IRM: Regimskifte på annonsmarknaden

Under 2012 har Internet gått om dagspressen och är nu Sveriges största reklammedium med en marknadsandel om 24 procent skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) i ett pressmeddelande. 2012 minskade reklaminvesteringarna med 2,1 procent och uppgick till 31,9 miljarder kronor.

Läs mer...

IRM: Negativt 2013 men i slutet vänder det

Den senaste prognosen från IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) visar att reklammarknaden fortsätter att tappa under 2012 och 2013, om än med små tal. Totalt förväntas reklammarknaden minska med 1,8 procent under 2012 jämfört med året innan och bara marginellt under 2013 jämfört med i år.

Läs mer...

MEDIESÖK

Sök själv vad dagstidningarna skriver på sina sajter om ...