Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

510-200_kvinna-vid-tunnelba

Medievanor

MEDIEVANOR. Hur konsumerar vi medier i dag? Vilka kanaler är det som gäller, och hur använder vi de olika kanalerna? Här hittar du undersökningar om print, webb, mobil och andra medier.

SOM-undersökningen 2012

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet presenterade de första resultaten från 2012 års undersökning vid ett seminarium den 16 april i Göteborg. Här har vi samlat några länkar till SOM-forskarnas presentationer.

Nordicom - ny bok om ungas medieanvändning

Nordicom, som bedriver medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs Universitet, får varje dag frågor som rör ungas medie­vanor och effekterna av nya kommunikationsmönster. I den nya boken "Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället" belyser man de många frågorna kring hur har detta påverkar barn och unga.

Barn och ungdomar använder traditionella medier mer än internet

De senaste trettio åren har medieanvändningen i Sverige varit mycket stabil. Vi svenskar ägnar ungefär lika mycket tid åt medier per dag idag som vi gjorde för trettio år sedan, enligt en nypublicerad studie av Olle Findahl från Nordicom. Trots detta har det skett förändringar i medieanvändningen, särskilt hos de unga som i regel lättare påverkas av förändringar i medieutbudet. Skolbarn och äldre ungdomar använder fortfarande traditionella medier mer än internet. Ungefär en fjärdedel av medietiden ägnar skolbarnen (9-14 år) åt internet och bland de äldre ungdomarna (15-24 år) är det 40 procent av medietiden som tillbringas på nätet.

Tidningen i iPad - så mycket vill svenskarna betala

Tidningsutgivarna (TU) lät SIFO fråga hur mycket svenskarna tycker är rimligt att betala för att läsa dagstidningen i iPad. Det är färre än hälften som inte kan tänka sig att betala, men bara fem procent vill betala mer än 100 kronor per månad. Undersökningen genomfördes under perioden 24 januari-2 februari med ett riksrepresentativt urval om 8216 svenskar i SIFO:s webbpanel.

De nya mediekonsumenterna ­- fyra typpersoner

TU och Ungdomsbarometern tog 2010 fram en rapport som ska vägleda medieföretag till mer relevant och effektiv kommunikation­ mot unga - inte bara mot unga i allmänhet, utan mot "rätt" unga målgrupper.