Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

tu_small

Ny spec för bilagor 

 En instruktion för hur tidningsföretag, tryckerier och beställare bör hantera bilagor har tagits fram. Instruktionen gäller som grund om inga andra överenskommelser har gjorts. En grupp personer från beställarledet och tryckerier har arbetat fram denna nya instruktion.

Förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter

En arbetsgrupp bestående av representanter från beställare, tryckerier har, tillsammans med TU, tagit fram en spec. som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering och instruktionerna gäller för tidningar som är medlemmar i TU/Tidningsutgivarna om annat ej avtalats.


 Hämta hem specen här.

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace